Sajtóközlemény Sajtóközlemény

Sajtóközlemény 

A Nemzetközi Desktop Grid Szövetség milliónyi otthoni önkéntes szabad számítógépkapacitásának felajánlását segíti elő különböző tudományterületek számára

Lépések az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke, Neelie Kroes által kitűzött jövőkép felé

Amszterdam, 2010. szeptember 15. Jelenleg naponta körülbelül fél millió otthoni számítógép ajánlja fel kihasználatlan számítási teljesítményét tudományos célokra. Már ez is számottevő hozzájárulás azon kutatók számára, akiknek számítási teljesítményre van szükségük a tudományos problémáik megoldásához, mint például az energiaválság, új gyógyszerek kikísérletezése vagy egyes fertőzések terjedésének szimulálása. Ehhez képest a földön lévő több, mint egy milliárd számítógép segítségével a tudósok számára elérhető számítási teljesítményt akár százszorosára is lehetne növelni, meggyorsítva ezzel a tudományos felfedezésekhez vezető folyamatokat. A mai napon, az Amszterdamban életre hívott Nemzetközi Desktop Grid Szövetség (International Desktop Grid Federation)segítséget fog nyújtani abban a folyamatban, mely egyesíti az önkéntes Desktop Gridek üzemeltetőit és fejlesztőit. Elősegíti az információcserét, tanfolyamokat és támogatást nyújt a tagoknak, illetve segíti új önkéntes Desktop Gridek elindítását. A szövetség első tagjai az EDGI és DEGISCO projektek partnerei, de folyamatos a bővülés; érdemes csatlakoznia mindazoknak, akik nem szeretnének lemaradni a Desktop Gridek által nyújtott lehetőségekről. A nemzetközi szövetség jelentős szerepet fog betölteni annak az elképzelésnek a megvalósításában, melyet Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke ismertetett szeptember 14-én: „Európa kutatói a számukra biztosított nagyobb számítógépes kapacitás birtokában eredményesebben vehetik fel a harcot a jelentősebb problémákkal akár az egészségügy, akár az éghajlatváltozás terén. Az európai elosztott számítóhálózati infrastruktúra – miközben energiát és költségeket takarít meg – megszilárdítja Európa helyzetét a kutatásban, és biztosítja tudósaink számára a szükséges támogatást.” A szövetség egyik fontos feladata, hogy az Európai Grid Infrastruktúra részévé tegye az önkéntes Desktop Grid rendszereket.

 

A Desktop Gridek és a Desktop Cloud-ok lehetőséget adnak arra, hogy az asztali számítógépek –egyébként kihasználatlan számítási teljesítménye– felhasználható legyen nagy számításigényű szoftverek futtatására. A Desktop Gridek hasznosíthatóak egy szervezeten vagy intézeten belül, de gyűjthetnek számítási teljesítményt az önkéntesektől egy városon, egy országon belül, de akár az egész világból is.

 

Egy Desktop Grid üzemeltetése és a rajta futó programok fejlesztése azonban felvet számos műszaki kérdést; ezért alakult meg a Nemzetközi Desktop Grid Szövetség.

 

A Nemzetközi Desktop Grid Szövetség egy olyan tagokkal rendelkező szervezet, mely összegyűjti azokat a szereplőket a különböző cégektől, egyetemekről és intézményekből, akik érdeklődnek az ilyen jellegű számítási teljesítmény felhasználása iránt, és szeretnék megosztani tapasztalataikat másokkal.

A szövetség különböző szolgáltatásokat nyújt tagjainak; például személyes találkozók szervezése workshop-okon és oktatásokon, dokumentációk összegyűjtése, üzenőfalak és portál üzemeltetése, továbbá szakértői segítség.

A Nemzetközi Desktop Grid Szövetség tagjai hozzáférhetnek a Desktop Grid és Cloud szakterületen összegyűjtött tapasztalatokhoz, továbbá lehetőségük nyílik a személyes, vagy online találkozókra a többi Desktop Grid fejlesztővel és felhasználóval.

A nemzetközi szövetség szervezésben tartott találkozókon, workshopokon és konferenciákon, a tagok találkozhatnak és megbeszélhetik a szakértőkkel a Desktop Gridek üzemeltetésével, használatával, illetve azokon futó alkalmazások fejlesztésével összefüggő kérdéseket, témákat.

A Nemzetközi Desktop Grid Szövetség oktatásokat és konzultációkat is rendez. A Desktop Gridek –a már meglévő elosztott számítógépes környezetbe való– integrálásáról mára terjedelmes mennyiségű ismeret áll rendelkezésre a bevezető szinttől a haladóig. Rendszeres időközönként a szövetség tagjai workshopokat fognak szervezni és oktatást fognak nyújtani Európaszerte, de számos Európán kívüli országban is.

A szövetségi tagság magában foglalja a technikai szakértői támogatást mind a Desktop Grid üzemeltetés, mind pedig az infrastruktúrát használó alkalmazások fejlesztésének területén. Különböző támogató projektekből szakértők állnak rendelkezésre, akik segítséget nyújtanak a speciális problémákban is, ami alatt olyan szakértői támogatás nyújtása értendő, mint Desktop Gridek összekapcsolása más Gridekkel, Cloud-okkal, illetve további elosztott számítógépes környezetekkel.

A Nemzetközi Desktop Grid Szövetség online közössége egy interaktív, lendületes web portált és információs központot nyújt többnyelvű referencia anyagokkal, továbbá fórumot Desktop Grides témakörökben. Az alapvető ötlet az, hogy létrejöjjön egy élénken működő Desktop Grid szakértői közösség, amely megismerteti a Desktop Grid és Cloud számítási módszert a világgal. A nemzetközi szövetség lesz a gyűjtőhelye azoknak a professzionális Grid és Cloud szakembereknek, akik szeretnének megismerkedni a Desktop Gridhez kapcsolódó szaktudással anélkül, hogy „újra fel kellene találniuk a kereket”.

Mostanáig már 20 szervezet (60 fő) tagja a Nemzetközi Desktop Grid Szövetségnek. A rendszer elindult; a portálon már a dokumentációk gazdag választéka vár a tagokra, és a közeljövőben jelentős növekedésre számítunk. A cél, hogy egyre használhatóbbá tegyük a Desktop Grideket a tudósok számára és legalább tízszeresére növeljük az aktív önkéntesen felajánlott számítógépek számát a következő két évben.

Ez a közlemény annak a bejelentésnek a kiegészítése, melyet az Európai Bizottság Digitális Menetrend alelnöke, Neelie Kroes adott ki a tegnapi nap folyamán: „Digitális Menetrend: Az EU számítóhálózati projektje révén az európai kutatók 200 ezer asztali számítógép feldolgozó kapacitásához férnek hozzá”

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1119&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en

Kroes támogatást jelentett be az Európai Grid Infratruktúra (EGI) projektjének, az EGI-Inspire-nek. Az EGI tekinthető a fő tudományos európai számítási infrastruktúra európai gerinchálózatának, és ezért is fontos, hogy az önkéntes Desktop Gridek kapcsolódjanak az EGI-hez. A Nemzetközi Desktop Grid Szövetség fogja létrehozni ezt a kapcsolatot a támogatott projektjei, az EDGI és DEGISCO által. Az EDGI szorosan együtt fog működni például az EGI-Inspire projekttel azon, hogy kidolgozzanak egy közös ütemtervet a számítási infrastruktúrák kapcsán az európai tudomány szolgálatára.

További információ és jelentkezési lehetőség: http://desktopgridfederation.org

Megjegyzés a szerkesztőknek

További információ a cikkről

IDGF/DEGISCO/EDGI disszeminációs menedzser

Ad Emmen

E-mail: info at almeregrid.nl

Telefon: +31 36 5373 867
 

A Nemzetközi Desktop Grid Szövetség az EDGI és DEGISCO projektektől kap segítséget az indulásához. Az EDGI projekt az MTA SZTAKI vezetésével futó európai uniós projekt. Az EDGI projekthez az Európai Bizottság FP7 IST Kapacitások programja biztosít finanszírozást az RI 261556 számú szerződés keretében. A DEGISCO projekt az MTA SZTAKI vezetésével futó európai uniós projekt. A DEGISCO projekthez az Európai Bizottság FP7 IST Kapacitások programja biztosít finanszírozást az RI 261561 számú szerződés keretében.

 

EDGI projekt koordinátor

Prof. Kacsuk Péter

E-mail: kacsuk at sztaki.hu 

Telefon: +36 1 329 7864


 

DEGISCO projekt koordinátor

Dr. Lovas Róbert

E-mail: rlovas at sztaki.hu

Telefon: +36 1 329 7864