Persbericht - 2010-09-15 - Nederlands Persbericht - 2010-09-15 - Nederlands

Persbericht

Internationale Desktop Grid Federatie biedt hulp aan miljoenen burgers thuis om computertijd te schenken aan de wetenschap

Aansluitend bij de visie van Neelie Kroes, Vice-President voor de Digitale Agenda van de Europese Commissie

Amsterdam, 2010-09-15, Momenteel dragen zo'n half miljoen computers van mensen thuis elke dag ongebruikte computertijd bij aan de wetenschap. Dit betekent reeds een aanzienlijke bijdrage aan wetenschappers die computerkracht nodig hebben om belangrijke problemen op te lossen, zoals de energiecrisis, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, en de verspreiding van ziektes.  Nochtans zou met meer dan een miljard PCs in de wereld de rekenkracht die beschikbaar is voor wetenschappers makkelijk kunnen opgetrokken worden tot een honderdvoud, wat het proces van wetenschappelijke ontdekkingen nog zou versnellen. De Internationale Desktop Grid Federatie, die vandaag in Amsterdam officieel werd gelanceerd, biedt hulp in dat proces door beheerders van en ontwikkelaars voor Vrijwilligers Desktop Grids  (Volunteer Desktop Grids) samen te brengen. Dit gebeurt door het uitwisselen van informatie, het aanbieden van training en ondersteuning aan zijn leden, en door nieuwe Desktop Grids te helpen opstarten. De Internationale Desktop Grid Federatie is een initiatief van de partners van de EDGI en DEGISCO projecten maar inmiddels zijn ook anderen toegetreden. Wie niet wil achterblijven in Desktop Grid computing, zou zich  aan moeten sluiten. De Internationale Desktop Grid Federatie (IDGF) helpt de visie te realiseren, die Neelie Kroes, de Vice-President voor de Digitale Agenda van de Commissie, tot uiting bracht in haar persbericht van 14 september: "De toegang van Europese onderzoekers tot grotere rekenkracht zal hen in staat stellen belangrijke onderzoeksuitdagingen aan te pakken op allerlei gebied zoals klimaatverandering en zorg. De Europese Grid Infrastructuur zal de Europese positie op onderzoeksgebied versterken en onze wetenschappers de nodige ondersteuning bieden, terwijl tegelijk het energieverbruik en de kosten worden gedrukt." IDGF gaat ervoor zorgen dat  Desktop Grids naadloos kunnen worden geïntegreerd in de Europese Grid Infrastructuur.

Desktop Grids en Desktop Clouds kunnen anders toch maar ongebruikte computertijd van Desktop computers aanwenden voor grote rekenprogramma's. Desktop Grids kunnen binnen een organisatie gebruikt worden, of ze kunnen computertijd verzamelen van vrijwilligers in een stad, een land of zelfs over de hele wereld. Zowel mensen thuis als bedrijven kunnen ongebruikte computertijd beschikbaar stellen.
Maar een desktop grid beheren en programma's ontwikkelen voor desktop grids brengt specifieke uitdagingen met zich mee.  Daarom werd de Internationale Desktop Grid Federatie opgericht.
De Internationale Desktop Grid Federatie is een ledenorganisatie die mensen uit bedrijven, universiteiten en instituten samenbrengt die geïnteresseerd zijn in het gebruiken van dit type rekenkracht en die hun ervaringen willen delen met anderen.
De Federatie biedt verschillende diensten aan haar leden aan. Deze omvatten fysieke ontmoetingen, in workshops en tutorials, een bibliotheek met documentatie, berichtenfora, een portaal en ondersteuning door experten.
Leden van de Internationale Desktop Grid Federatie krijgen toegang tot een rijkdom aan ervaring in
Desktop Grid en Cloud computing expertise en de kans om gelijkgezinde Desktop Grid ontwikkelaars en gebruikers te ontmoeten, fysiek of online.
Tijdens vergaderingen, workshops en conferenties, georganiseerd door de IDGF, kunnen leden elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over de hangende problemen en voordelen van het beheren van Desktop Grids, de ontwikkeling van toepassingen ervoor of het gebruik ervan.
IDGF zal ook trainingssessies organiseren en tutorials. Een uitgebreide reeks van tutorials is beschikbaar, gaande van beginnersniveau tot tutorials voor gevorderden over het integreren van Desktop Grids in bestaande gedistribueerde computeromgevingen.  Op regelmatige tijdstippen zullen internationale IDGF experten workshops en tutorials geven in heel Europa en over de hele wereld.
Het IDGF lidmaatschap omvat technische ondersteuning door experten in het beheren van Desktop Grids en het programmeren voor Desktop Grids. Experten van de ondersteunende projecten zijn beschikbaar en kunnen helpen met specifieke problemen.  Denk hierbij aan technische ondersteuning door experten met betrekking tot het verbinden van Desktop Grids met andere Grids, Clouds en overige gedistribueerde computerinfrastructuren.
De IDGF online gemeenschap biedt een interactief en levendig Web portaal en informatiecentrum met referentiemateriaal beschikbaar in verschillende talen, en een Forum met berichtengroepen over Desktop Grid onderwerpen.  Het idee is om een intensieve gemeenschap van Desktop Grid experten te creëren die Desktop Grid en Cloud computing op de wereldkaart gaan zetten.  De Internationale Desktop Grid Federatie zal het ankerpunt zijn voor professionele Grid en Cloud mensen die vertrouwd willen raken met Desktop Grid expertise zonder dat ze daarbij het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.
Vandaag zijn er reeds 20 organisaties (60 personen) lid van de Internationale Desktop Grid
Federatie. De bal is reeds aan het rollen gegaan en er ligt een brede keuze aan documentatie te wachten op ontdekking voor leden op het IDGF portaal.  Wij verwachten een enorme groei in de nabije toekomst.  Doel is om het nut te vergroten van Desktop Grids voor wetenschappers en het aantal van actieve  computers dat door burgers thuis is aangesltoen te verhogen met tenminste een factor van tien in de volgende twee jaar.

Dit persbericht sluit mooi aan  bij de aankondiging door Neelie Kroes, de Vice-President voor de Digitale Agenda van de Commissie, gisteren: "Digitale Agenda: EU grid project ontsluit rekenkracht van 200,000 desktop computers voor Europese onderzoekers"
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1119&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Kroes kondigde ondersteuning aan voor het Europese Grid Infrastructuur (EGI) project: EGI-Inspire. EGI kan beschouwd worden als de Europese ruggengraat van de belangrijkste Europese
computerinfrastructuur voor wetenschap. Daarom is het van belang voor Desktop Grids om verbonden te worden met EGI. IDGF zal deze verbinding mogelijk maken via haar ondersteunende projecten EDGI en DEGISCO.  EDGI werkt bijvoorbeeld nauw samen met EGI-Inspire bij de ontwikkeling van een gezamenlijke road map voor computerinfrastructuren om de wetenschap in Europa te ondersteunen.

Meer informatie en mogelijkheid tot lidmaatschap via: http://desktopgridfederation.org

Notitie voor de Redactie
Meer informatie over dit persbericht
IDGF/DEGISCO/EDGI Disseminatie Manager
Ad Emmen
E-mail: info at almeregrid.nl
Tel: +31 653622098

De IDGF krijgt in de aanvangsfase steun van de EDGI en DEGISCO projecten. Het EDGI project is een Europees project geleid door MTA SZTAKI. EDGI wordt ondersteund door een subsidie van de Europese Commissie onder het FP7 IST Capacities Programma via het subsidiecontract RI-261556.

Het DEGISCO project is een Europees project geleid door MTA SZTAKI. DEGISCO wordt ondersteund door een subsidie van de Europese Commissie onder het FP7 IST Capacities Programma via het subsidiecontract RI-261561.


EDGI Project Coordinator
Prof. Peter Kacsuk
E-mail: kacsuk at sztaki.hu
Tel: +36 1 329 7864
DEGISCO Project Coordinator
Dr. Robert Lovas
E-mail: rlovas at sztaki.hu
Tel: +36 1 329 7864